Get Adobe Flash player
 


นายนนทพงศ์  ยอดทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบภายในวิทยาลัย


 

ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 15 guests กำลังออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

Website Hit Counter 

เริ่มนับ : 26 พฤษภาคม 2554

ข่าวสารจากวิทยาลัย

 

 
  

  ภาพกิจกรรม

 พิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการ (SCG Model School)
วันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 


ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักการ Constructionism วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง


การจัดการแสดงผลงานวิชาการ
โครงการของนักเรียน นักศึกษา
วันศุกร์ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๗


ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสอนแบบ
Project Baed Learning
  
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๗ ณ ไร่อรุณวิทย์ 


พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 


งานสัปดาห์วิชาการ
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ลานเอนกประสงค์ วท.สระบุรี
 การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ครู
และผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 


 

ทำบุญตักบาตรตอนเช้าช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
และมอบทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เครือเบทาโกรกิจกรรม ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 

 


การประเมินผลสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ฯ ณ วอศ.ปทุมธานี
๒๓-๒๔ ก.ค.๕๗

 


การแข่งขันทักษะการใช้ใบเลื่อย

 

 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗        วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ ณ อาคารรวมใจ


โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต 
รุ่นที่๑ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๕๗ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา (ทุกวันศุกร์)


โครงการอบรมแกนนำนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 


 

ครงการบูรณาการสหวิชาชีพ
ประกวดแผนธุรกิจ
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 


พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
 

 

โครงการบูรณาการสหวิชาชีพ
การเขียนแผนธุรกิจและการศึกษาดูงานเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 
วันที่ ๕-๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี
วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรม วรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี
เบทาโกร
        ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
        วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
  


พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center
และมอบเครื่องมือประจำศูนย์ถาวร
๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 


ประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๑ ณ ห้องประชุมอาคาร

วมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 


ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน Fix it center
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

 

 
การประชุมการจัดทำร่าง
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ๑
ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี


ร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารรวมใจ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี


พีธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช.๓ และปวส.๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ
จังหวัดสระบุรี ๒๕๕๗

 

 

ข่าวสำนักอำนวยการ สอศ.