Get Adobe Flash player
 


นายนนทพงศ์  ยอดทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบภายในวิทยาลัย


 

ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 3 guests กำลังออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

Website Hit Counter 

เริ่มนับ : 26 พฤษภาคม 2554

ข่าวสารจากวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำทีมนักศึกษาอาชีวะเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2557
 (2014 INST : Taipei International Invention Show & Technomart) 
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2557 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และการวิจัยของไทเป

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี คว้ารางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal Award)
พร้อมกับรางวัลพิเศษ “เหรียญทอง”(Special award Gold Medal)
จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) จากสิ่งประดิษฐ์"เครื่องซักผ้าระบบ RFID"

 
 

 
  

  ภาพกิจกรรม

 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

 
การแข่งขันกีฬาสีภายใน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีประชุมปฏิบัติการ
 ยกร่างมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
 

ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย
วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

งานเกษียณอายุราชการ
อาจารย์จำลอง โม้ทอง
วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
และประดับแถบ ๒ สี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕
๕๗ 
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗


พิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการ (SCG Model School)
วันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 


ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักการ Constructionism วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง


การจัดการแสดงผลงานวิชาการ
โครงการของนักเรียน นักศึกษา
วันศุกร์ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๗


ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสอนแบบ
Project Baed Learning
  
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๗ ณ ไร่อรุณวิทย์ 


พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 


งานสัปดาห์วิชาการ
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ลานเอนกประสงค์ วท.สระบุรี
 การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ครู
และผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 


 

ทำบุญตักบาตรตอนเช้าช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
และมอบทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เครือเบทาโกรกิจกรรม ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 

 


การประเมินผลสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ฯ ณ วอศ.ปทุมธานี
๒๓-๒๔ ก.ค.๕๗

 


การแข่งขันทักษะการใช้ใบเลื่อย

 

 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗        วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ ณ อาคารรวมใจ


โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต 
รุ่นที่๑ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๕๗ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา (ทุกวันศุกร์)


โครงการอบรมแกนนำนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 


 

ครงการบูรณาการสหวิชาชีพ
ประกวดแผนธุรกิจ
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 


พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
 

 

โครงการบูรณาการสหวิชาชีพ
การเขียนแผนธุรกิจและการศึกษาดูงานเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 
วันที่ ๕-๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี
วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรม วรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี
เบทาโกร
        ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
        วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
  


พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center
และมอบเครื่องมือประจำศูนย์ถาวร
๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 


ประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๑ ณ ห้องประชุมอาคาร

วมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 


ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน Fix it center
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

 

 
การประชุมการจัดทำร่าง
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ๑
ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี


ร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารรวมใจ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี


พีธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช.๓ และปวส.๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ
จังหวัดสระบุรี ๒๕๕๗