Get Adobe Flash player
 
หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมภาคี 4 ฝ่าย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ครั้งที่ 1/2554

 

การประชุมคณะกรรมภาคี 4 ฝ่าย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ครั้งที่ 1/2554

 


เมื่อวันอังคารที่
19 มีนาคม 2554 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคึ 4 ฝ่าย  ประจำปีการศึกษา 2554  ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554
เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
โดยมีท่านรองผู้อำนวยการวินิจฉัย  วัฒนกูล  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อันประกอบด้วย 
1.) ผู้แทนครู  

2.) ผู้แทนนักเรียน

3.) ผู้แทนผู้ปกครอง

4.) ผู้แทนชุมชน 

เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ตามรายงานการประชุม