Get Adobe Flash player

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์

ล็อกอิน

Counter

 • Site Counter: 871,199
 • Unique Visitor: 0
 • Registered Users: 1
 • Unregistered Users: 0
 • Blocked Users: 0
 • Published Nodes: 0
 • Unpublished Nodes: 0
 • Server IP: 27.254.82.240
 • Your IP: 54.80.227.189
 • Since: 2017-11-19 19:40:39
 • Visitors:
  • Today: 493
  • This week: 7850
  • This month: 17790
  • This year: 341813
หน้าแรก

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

1. แบบคุณลักษณะผลงาน ทั้ง 11 ประเภท

2. แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) (1)

3. แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2)

4. การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

5. ข้อกำหนดประเภทที่ 1

6. ข้อกำหนดประเภทที่ 2

7. ข้อกำหนดประเภทที่ 3

8. ข้อกำหนดประเภทที่ 4

9. ข้อกำหนดประเภทที่ 5

10. ข้อกำหนดประเภทที่ 6

11. ข้อกำหนดประเภทที่ 7

12. ข้อกำหนดประเภทที่ 8

13. ข้อกำหนดประเภทที่ 9

14. ข้อกำหนดประเภทที่ 10

15. ข้อกำหนดประเภทที่ 11

16. ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์ ลงวันที่ 16 มิ.ย 59

17. หนังสือประกาศข้อกำหนด 59

 

ไฟล์ Word

1. แบบคุณลักษณะ

2. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 1

3. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 2

4. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 3

5. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 4

6. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 5

7. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 6

8. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 7

9. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 8

10. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 9

11. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 10

12. แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 11